De Goede Herder

Binnenkruierstraat 9 1333 EC Almere

Schoolfoto van De Goede Herder

In het kort

Toelichting van de school

Op deze website kunt u natuurlijk veel te weten komen over onze school. Wilt u echt een goede indruk krijgen van de school, dan vragen we u om door te linken naar de website van de school: www.kbsdegoedeherder.nl . Wilt u de school in werking zien? U bent van harte welkom om langs te komen. Bel voor een afspraak 036-5320335.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vriendelijk
  • Kleinschalig
  • Leren
  • Spelen is leren
  • Maatschappij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Goede Herder is een school met ruim 80 leerlingen. De school heeft in de Molenbuurt een belangrijke buurtfunctie.

Op De Goede Herder hanteren we de aanpak van De Vreedzame School. Veiligheid en op een prettige manier met elkaar omgaan zien we als voorwaarde voor het behalen van goede onderwijsresultaten en voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Naast veiligheid staat het leren centraal. In een kleinschalige omgeving wordt volgens moderne inzichten en materialen lesgegeven.

Weergave

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven