Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

Makassarweg 68 1335 HZ Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van De Dukdalf in Almere-Buiten

Wij zijn een christelijke school met een fijn team dat er alles aan doet om de leerlingen het beste onderwijs te bieden.
Onze kernwaarden zijn: elkaar respecteren, vertrouwen bieden, veiligheid ervaren, zelfvertrouwen opbouwen en geborgenheid bieden en ervaren. Daarbij vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn/haar eigen mening kan geven en dat wij de mening van een ander respecteren.

Onze leerkrachten zullen voorbeeldgedrag aan leerlingen bieden en veel gesprekken voeren met de kinderen over allerlei onderwerpen.
Wij bieden gedifferentieerd onderwijs waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij proberen we de talenten van de kinderen zo breed mogelijk te ontwikkelen vanuit het gedachtengoed van persoonlijk leren. 
Onze leerkrachten dagen de kinderen uit om hoge doelen te bereiken, in relatie tot hun mogelijkheden.
We gaan steeds op zoek gaan naar activiteiten die voor kinderen zinvol zijn en betekenis hebben.

Kom gerust eens kijken!

Een vriendelijke groet namens het team van De Dukalf,

Leroy Swankhuizen (adjunct directeur) en Gretha Wassens (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede talentontwikkeling
  • Doelgericht leren
  • Ontdekkend/onderzoekend leren
  • Christelijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Almere Buiten. We hebben leerlingen op school uit de diverse wijken o.a. Oostvaarders, Seizoenenbuurt, Regenboogbuurt, Indische buurt en Stripheldenbuurt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven