Basisschool de Ichthus

Rijnweg 10 1316 EP Almere

  • speelplein en hoofdingang
  • null

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van een teamlid zal de directeur die dag de vervanging verzorgen.   

Dit komt mede omdat er een groot lerarentekort is en er nauwelijks vervanging gevonden kan worden.

Voor de groepen 1 t/m 8 geldt het volgende: 

  • Op dag 1 wordt de groep opgevangen door de directeur. Zij zal de kinderen van instructie voorzien. En zal de groep worden verdeeld over de andere groepen en werkt aan de weektaak c.q in het noodboekje. Om 13.45 uur worden de kinderen weer in hun eigen groep opgevangen om gezamenlijk de dag af te sluiten.  
  • Vanaf dag 2 werken de kinderen zelfstandig thuis aan hun weektaak. De kinderen werken dan zelfstandig aan hun weektaak in hun schriften. Daarnaast hebben ze ook digitale opdrachten die thuis gemaakt kunnen worden. Indien de afwezige leerkracht in staat is om de kinderen digitaal te begeleiden dan zal daar dagelijks een uur voor worden ingeroosterd. Via social schools, een digitale communicatie systeem met de ouders, zal de tijd worden bekend gemaakt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie document SOP

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven