Montessori Campus

Marie Curielaan 301 1341 BA Almere

  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus
  • Schoolfoto van Montessori Campus

In het kort

Toelichting van de school

De Montessori Campus is een ontmoetingsplek waar het kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben de overtuiging dat ieder kind vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Zo luidt de visie. En dat is de start van de Montessori Campus 0-18. Maar dan begint het. Want hoe geven wij dit vorm? Waar te beginnen? Wij beginnen bij het kind! Daarbij hanteren wij de volgende kernwaarden die als rode draad door ons aanbod lopen. 

Vertrouwen Vertrouwen - in jezelf en in je eigen kunnen - is belangrijk om goed tot ontwikkeling te kunnen komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de mensen om je heen – je vrienden, je groepsgenoten, je leraren, je collega’s – vertrouwen in jou hebben en dat ook laten zien. Op onze Campus hebben we hoge verwachtingen van ieder mens en hebben we vertrouwen dat die verwachtingen worden waargemaakt. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid kun je oefenen en ervaren op de Campus. Een kind behoudt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en leren. De kinderen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid, maar leren ook dat je samenleeft en dat je elkaar helpt als dat nodig is. Ze leren zich verantwoordelijk te voelen en dragen voor elkaar. Autonomie Op de campus zijn zelfsturing, zelfreflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn de basis van de autonomie van zowel het kind als de medewerkers. We geven kinderen eigenaarschap over hun leerproces en organiseren dit coöperatief. Kinderen leren niet alleen zelf aan het roer te staan, maar ze leren ook in verbinding te blijven met hun sociale omgeving. Socialisatie Je bent niet alleen op de wereld. Je hebt mensen om je heen met wie je samen kunt werken, bouwen en spelen. Het kind is onderdeel van onze maatschappij en onze maatschappij is onderdeel van de wereld. Kosmisch onderwijs, medeburgerschap, je inzetten voor een gemeenschap leer je door te doen en te ervaren op de Campus, onze eigen mini-maatschappij. Zo ontwikkelen kinderen zich tot jongvolwassenen die in de 21 e eeuw hun steentje kunnen bijdragen. Uniciteit Ieder mens is uniek. Iedereen is vrij om te zijn wie hij wil zijn en krijgt daar de ruimte voor. Onze coaches doen er alles aan om de individualiteit van kinderen te zien en te erkennen. Ze passen hun begeleiding en onderwijs aan aan de identiteit van het individuele kind. Kinderen hebben hierdoor de vrijheid zich te ontwikkelen volgens een eigen patroon.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Vernieuwend
  • Vertrouwen
  • Autonomie
  • Socialisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is niet iets dat een school kan regelen middels plannen en protocollen. Tevens kunnen wij het niet alleen af en kunnen wij het niet garanderen. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Alle bijlagen worden pas zinvol als ze met regelmaat worden besproken, worden bediscussieerd en bijgewerkt. Want dan is veiligheid onderwerp van gesprek in onze organisatie, met onze kinderen en ouders en onze partners. En dat gesprek houdt ons alert op signalen en voortekenen. Zodat wij op tijd kunnen interveniëren en ons deel kunnen bijdragen om onveiligheid thuis en op de Campus te voorkomen. 

Terug naar boven