Openbare Basisschool De Zeeraket

Muiderzandweg 4 1361 BS Almere

Betrek mij en ik leer!
Uitdagend onderwijs met aandacht voor persoonlijk leiderschap

In het kort

Toelichting van de school

De Zeeraket werkt met het onderwijsprogramma “The leader in Me”. Dit onderwijs baseren we op de “Zeven gewoonten voor kinderen” van Stephen Covey. De methode versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar ook de resultaten op het gebied van taal en rekenen.

Uitdagend onderwijs.

De Zeeraket biedt uitdagend onderwijs. Dat doen we in een gestructureerde omgeving waar duidelijke afspraken gelden. De kinderen zitten in hun eigen groep. De nadruk ligt op een goede, oprechte relatie tussen leerkracht en leerling. De school stimuleert bij uw kind een evenwichtige combinatie van kennisen vaardigheden.We vinden het belangrijk dat kinderen zelf ontdekken, onderzoeken en keuzes maken. De school ondersteunt hen daarbij. Dat geeft kinderen een goede voorbereiding op de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leader in Me
  • persoonlijk leiderschap
  • 7 gewoonten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven