Columbusschool

Marco Poloroute 56 1363 LA Almere

  • Welkom!
  • Columbus 1 aan de Marco Poloroute
  • Het sportieve schoolplein van de Columbusschool.
  • In 2015, 2017 & 2019 is de Columbusschool uitgeroepen tot finalist van de sportiefste school van Nederland!
  • Groep 7 & 8 gaat zeilen tijdens een van de vele sportclinics.

Het team

Toelichting van de school

Op de Columbusschool werken ook nog drie bouw-coördinatoren, zij zijn het eerste aanspreekpunt naast de leerkracht voor ouders. 

  • Ilja Wardenaar voor de groepen 1 tot en met 3
  • Esther van den Raad voor de groepen 4,5 en 6
  • Ursula ter Stege voor de groepen 7,8 en NEO (hoogbegaafdheid)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht uitvalt door ziekte of andere onvoorziene zaken kijken we of we binnen de school kunnen schuiven met personeel en/of er ambulante collega’s zijn die de groep les kunnen geven. Daarbij geldt dat deze ambulante collega’s (denk bijvoorbeeld aan bouwcoördinatoren of andere ambulante collega’s.) maximaal acht dagen per schooljaar ingezet kunnen worden. Deze collega’s kunnen dan immers niet hun taken uitvoeren waar ze eigenlijk voor ingezet zouden worden en dit gaat dan ten koste van de kwaliteit die we als school willen blijven bieden. De directie zal er in elke situatie alles aan doen om een vervanger te vinden. Lukt dat niet dan zal als uiterste maatregel besloten worden dat een groep voor één of enkele dagen geen onderwijs krijgt. Het spreekt voor zich dat het 'naar huis sturen van een groep' een uiterste maatregel is. U wordt in alle gevallen op de hoogte gehouden via Social Schools door de bouwcoördinator of directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de NEO groepen - hoogbegaafdheid - worden vakleerkrachten ingezet op gebied van o.a. Techniek, Spaans etc..

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

           

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage het schoolondersteuningsprofiel.

Binnen Almere Poort werken we samen met de andere basisscholen aan Passend Onderwijs. Vanuit de school bieden wij een schoolondersteuningsplan aan. Dit plan valt binnen de matrix die er is opgesteld met alle basisscholen die gevestigd zijn in Almere Poort.
Deze matrix wordt gemonitord in het overleg Passend Onderwijs in de Wijk

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ons schoolplan voor onze ambities.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven