Columbusschool

Marco Poloroute 56 1363 LA Almere

  • Welkom!
  • Columbus 1 aan de Marco Poloroute
  • Het sportieve schoolplein van de Columbusschool.
  • In 2015, 2017 & 2019 is de Columbusschool uitgeroepen tot finalist van de sportiefste school van Nederland!
  • Groep 7 & 8 gaat zeilen tijdens een van de vele sportclinics.

In het kort

Toelichting van de school

De Columbusschool is een moderne basisschool waar gedegen, goed onderwijs wordt gegeven. Ons doel is de kinderen een sterke basis bij te brengen. Op de Columbusschool leren de kinderen dus goed rekenen, lezen, taal en schrijven. Tevens zorgen wij voor een goede algemene ontwikkeling. Daartoe maken we gebruik van onderwijsmethoden waarvan bewezen is - zowel wetenschappelijk als in de praktijk - dat ze goed werken. Evidence Based heet dat. 

Ons devies is daarom ook: een bewezen goede basis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positive Behavior Suppport
  • Gezond & Sportactief
  • Meer- en hoogbegaafden
  • Een bewezen goede basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door +/- 650 leerlingen.

De kenmerken van de leerlingenpopulatie zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop we ons onderwijs inrichten, de accenten die we moeten leggen. We brengen de kenmerken op schoolniveau in kaart zodat we ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten op de vragen die de leerlingenpopulatie stelt.

Wij hebben 7 kleutergroepen en vervolgens van elk leerjaar 3 parallel groepen. Daarnaast hebben wij ook nog twee NEO groepen voor de meer - en hoogbegaafde leerlingen. In totaal hebben wij 26 groepen die over 3 locaties zijn verdeeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
615
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Almere poort zijn er veel aanbieders voor voor- en naschoolse opvang werkzaam. Met vele hebben wij contact.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven