ABO Odyssee

Boreasplein 2 1336 SM Almere

  • Op 9 april 2020 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.
  • Het leren wordt thematisch vormgegeven in hoeken.
  • Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De lessen vinden binnen én buiten plaats.
  • Naast het leren uit boeken en schriften, leren de kinderen door te doen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het concept is zo vormgegeven dat bij verlof een leerkracht wordt ondersteund door een onderwijsassistent. Daarnaast zijn er diverse ambulante personen met een onderwijsbevoegdheid die kortdurend verlof kunnen opvangen.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen maken ruim voldoende onderwijstijd. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om extra aandacht te geven aan expressie vakken en buitenonderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Odyssee heeft een ruime onderwijstijd. Dit geeft ons de mogelijkheid om naast de basisvakken veel aandacht te schenken aan creatieve vakken, kunst en cultuur, betekenisvolle- en buitenlessen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Odyssee is een school met inclusie, waarbij er kennis ligt op het gebied van Meer- en hoogbegaafdheid, TOS en moeilijk lerende kinderen.

De grens ligt bij zeer moeilijk lerende kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven