ABO Odyssee

Boreasplein 2 1336 SM Almere

  • Op 9 april 2020 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.
  • Het leren wordt thematisch vormgegeven in hoeken.
  • Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De lessen vinden binnen én buiten plaats.
  • Naast het leren uit boeken en schriften, leren de kinderen door te doen.

In het kort

Toelichting van de school

ij de Odyssee leren kinderen door levensechte opdrachten. Leren gaat verder dan alleen het klaslokaal en gebeurt veelal in de buurt. Deze manier van leren stimuleert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ons aanbod is betekenisvol
  • Ouders zijn betrokken
  • Aandacht voor cultuur
  • Huiselijke uitstraling
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Odyssee is in 2017 gestart. De groei van de school is aangepast aan de toenmalige fysieke ruimte.

Inmiddels is de school verhuisd naar een nieuw gebouw en is het leerlingenaantal gestegen tot 205 leerlingen.

De school zal uitgroeien tot maximaal 340 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven