Christelijke Basisschool De Verbinding

Haagbeukweg 36 -38 1326 CR Almere

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Verbinding

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 8 maken alle leerlingen de Cito Eindtoets. Hiermee toetsen we of kinderen op onze school voldoende geleerd hebben in de basisvakken. De afgelopen jaren ligt de score altijd binnen de grenzen die de Inspectie aangeeft: kinderen scoren zoals verwacht mag worden na 8 jaar goed onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 6 vinden er met alle leerlingen en hun ouders een voorlopig adviesgesprek plaats. Dit doet de groepsleerkracht eventueel in bijzijn van de ib-er. Wanneer de leerlingen in groep 8 zitten vinden de eind adviesgesprekken plaats. In de meeste gevallen zitten leerlingen na twee jaar nog op dit geadviseerde niveau. Wel kiezen zij soms voor een brede brugklas (bijvoorbeeld vmbo/havo bij havo-advies).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2012 heeft de inspectie onze school bezocht, na een intensieve periode van hard werken kregen wij in mei 2013 opnieuw een kwaliteitsonderzoek. Dat laatste rapport kunt u hier lezen. We zijn blij met de goede woorden en voldoende beoordeling. Hiernaast zijn we uitermate trots op de extra indicator waarbij aangegeven wordt dat we instaat zijn om kwaliteit te leveren door alle lagen van de schoolorganisatie heen. De onvoldoende die er nog over is heeft ook onze volle aandacht gekregen: we werken samen aan goede analysevaardigheden van alle medewerkers, zodat leertrajecten en speciale leerlingenzorg vanuit een helder vormgegeven plan wordt gegeven. We zien er naar uit om dat in 2017 aan de Inspectie te laten zien!

Terug naar boven