Christelijke Basisschool De Verbinding

Haagbeukweg 36 -38 1326 CR Almere

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Verbinding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school: CBS de Verbinding in Almere.

De Bijbelgetrouwe school De Waterspiegel en EBS de Oase zijn per 1-8-2019 zijn gefuseerd tot een nieuwe school, CBS De Verbinding.

Onze basisschool De Verbinding biedt positief Christelijk primair onderwijs gericht op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

‘Leren en leven in Gods liefde" is onze identiteit vanwaaruit we werken. 

Passend en resultaatgericht betekenisvol onderwijs komen tot uiting in de persoonlijke aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving. Bent u op zoek naar een goede Christelijke basisschool in Almere?

Heel hartelijk welkom! Bel voor een afspraak en kom langs op de school waar Jezus leeft.

Actuele data en gegevens worden na 1 januari 2020 toegevoegd.

Op onze site www.cbsdeverbinding.nl kunt verdere informatie vinden over de inhoud van ons onderwijs. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op dit moment 140 leerlingen. Het leerlingenaantal loopt de laatste jaren iets terug, net als op de meeste Almeerse scholen. Op dit moment is de instroom in groep 1 stabiel.

Weergave

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven