Christelijke Basisschool De Verbinding

Haagbeukweg 36 -38 1326 CR Almere

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Verbinding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school: CBS de Verbinding in Almere.

Onze basisschool De Verbinding biedt positief Christelijk primair onderwijs gericht op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

‘Leren en leven in Gods liefde" is onze identiteit van waaruit we werken. 

Passend en resultaatgericht betekenisvol onderwijs komen tot uiting in de persoonlijke aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving. Bent u op zoek naar een goede Christelijke basisschool in Almere?

Heel hartelijk welkom! Bel voor een afspraak en kom langs op de school waar Jezus leeft.

Op onze site www.cbsdeverbinding.nl kunt verdere informatie vinden over de inhoud van ons onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Veilige & liefdevolle omgeving
  • Kwaliteiten van ieder kind
  • Themagericht onderwijs
  • Betrokkenheid ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Verbinding zitten dit schooljaar ongeveer 190 leerlingen. De leerlingen op de Verbinding komen verspreid vanuit heel Almere naar onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen op de Verbinding gaan naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14:45 uur. De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben ook op de woensdagochtend school: van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Zij eten onder toezicht van de leerkracht en spelen buiten onder toezicht van overblijf ouders. Hier betalen ouders een kleine vergoeding voor. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven