IKC De Duinvlinder

Slowakijehof 1 1363 BD Almere

Schoolfoto van IKC De Duinvlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit deze resultaten van de Monitor Sociale Veiligheid en Leerlingtevredenheidsenquête, kan worden geconcludeerd dat de kinderen zich veilig voelen op school en weinig gepest voelen. Echter kan ook worden geconcludeerd, dat de mate waarin kinderen zich fijn voelen in de klas op zich voldoende is, maar wel kan worden verbeterd.

Naar aanleiding van de uitkomsten, heeft een gesprek plaats gevonden met kinderen uit leerjaar 6, 7 en 8. Hierbij is besproken wat de school kan doen om de ervoor te zorgen dat de kinderen zich prettiger voelen op school. Hieruit bleek onder dat de veiligheid rondom de school kan worden verbeterd. Kinderen voelen zich soms onprettig, doordat zij na schooltijd soms onplezierig worden aangesproken door jongeren die bij de snackbar om de hoek van de school zitten. Met de leerlingen is afgesproken dat als dit gebeurd, zij dit gelijk komen melden bij hun mentor. Daarnaast is de verkeersveiligheid een aandachtspunt. Hier hebben wij al contact over gehad met de gemeente en de wijkagent. Helaas heeft dit niet tot verbetering geleid. Over een half jaar verhuizen we naar een nieuw gebouw, daar is de verkeersveiligheid gelukkig aanzienlijk beter. Ook is n.a.v. het gesprek met de kinderen de regels omtrent het spelen bij de fietsenrekken en het toezicht op deze plek aangescherpt. Tot slot gaven de kinderen aan dat er soms gepest wordt via sociale media. Dit hebben wij al eerder gesignaleerd en hiervoor zijn toen gastlessen rondom mediawijsheid gezet. Tevens is een ouderavond omtrent dit onderwerp georganiseerd. Komende periode zal mediawijsheid een vaste plek krijgen in ons onderwijsaanbod. 

*In het leerling administratiesysteem van IKC De Duinvlinder is ook een externe 10-14 groep opgenomen. In deze groep zitten ook leerlingen in leerjaar 7 en 8. Deze leerlingen staan feitelijk geregistreerd op IKC De Duinvlinder, waardoor zij door de overheid mee worden genomen in de telling. Omdat deze leerlingen eigenlijk niet bij ons naar school gaan, hebben zij de enquête niet ingevuld. Hierdoor berekend Vensters een onvoldoende betrouwbaarheidspercentage. Dit is echter een vertekend beeld. 

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven