Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

Max Planckstraat 74 1341 DA Almere

  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum
  • Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum

In het kort

Toelichting van de school

Onze Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die is opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). School is niet de enige plek waar uw kind leert hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we met elkaar aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen. Het onderwijs en de kinderopvang werken in de Sterrenschool nauw samen. Deze samenwerking bevordert een optimale leefomgeving voor onze leerlingen. De doorgaande lijnen, aanpak in pedagogisch handelen en thematische samenwerking zorgen voor een aansluitend aanbod op school en in de vrije tijd van kinderen.

Samen met basisschool de Verwondering en kinderopvang Sterrenrijk geven wij vorm aan Campus Nobelhorst.

Talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren met behulp van ICT, ontdekkend leren en plezier gaan bij ons hand in hand.  Het Universum is oneindig groot, daar valt altijd iets te ontdekken! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Campus Nobelhorst
  • Betekenisvol leren
  • 21st Century Skills
  • Gepersonaliseerde leerreis
  • Binding tussen school en buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als nieuwe school in een nieuwe wijk, welke nog volop in aanbouw is, groeien wij sterk. In 5 jaar tijd is onze school gegroeid van 19 leerlingen in het schooljaar 2015-2016 naar een school van meer dan 450 leerlingen. Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én het volgend schooljaar geen plek meer voor nieuwe leerlingen. We hanteren daarom een wachtlijst. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
416
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Universum is vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur  geopend.  De onderwijstijd is van 8.30 uur tot 14.00 uur. Indien uw kind  gebruik maakt van de voorschoolse opvang mogen de kinderen vanaf 07.00 uur naar de BSO groep. Hier worden de kinderen opgevangen en naar de klas gebracht. Maakt u geen gebruik van de voorschoolse opvang dan mogen de kinderen vanaf 08.15 naar binnen. De groep start om 08.30 uur. Ouders worden dan verzocht de groep te verlaten tenzij het een inloopochtend is.  De onderwijstijd eindigt om 14.00 uur. De kleutergroepen stoppen iets eerder en staan om 14.00 uur buiten. De andere groepen stoppen om 14.00 uur en zijn dus later buiten. Aan het einde van de schooldag (14.00 uur)  komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten.  Pas als de leerkracht de ouder ziet wordt het kind meegegeven.  Ouders wordt verzocht buiten het schoolplein te wachten.  Wanneer een kind alleen naar huis mag of opgehaald wordt door een ander persoon dan de ouder, dan wordt u verzocht dit schriftelijk te melden bij de leerkracht. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden door de medewerkers van Sterrenrijk opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven