Montessorischool Cascade

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

Schoolfoto van Montessorischool Cascade

In het kort

Toelichting van de school

De montessorischool Cascade is een energieke school. We willen ons onderscheiden met onderwijs op hoog niveau waarin iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Waarin we gezamenlijk de sterke punten en talenten van individuen ontdekken en benutten.Cascade volgt de principes van het Montessori-onderwijs, die de Italiaanse arts en antropoloog Maria Montessori ruim een eeuw geleden voor het eerst in de praktijk bracht. Tegelijkertijd geeft de school daar haar eigen, eigentijdse invulling aan.We zoeken altijd een balans tussen discipline en vrijheid: we bieden een duidelijke structuur en vervolgens reiken we de leerlingen de middelen aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Op de manier die het beste bij ze past. Zelf keuzes maken, dat is het uitgangspunt: de leerling kiest het werk, de werkplek, het tempo, het tijdstip. We geven geen cijfers; we gebruiken veel lesmateriaal die de kinderen zelf in staat stelt hun fouten te herkennen en te herstellen.Vrijheid is op onze school geen open, oneindig gegeven. De school bepaalt de grenzen, daarbinnen maakt de leerling zijn of haar eigen keuzes, op eigen kracht. We leren de kinderen ruimte en vrijheid die ze hebben te waarderen en te gebruiken, maar ook rekening te houden met de ruimte en vrijheid van een ander. Respect voor elkaar is een van onze kernwaarden. Elke dag, in alles wat we doen, leren we de kinderen respect te tonen voor andere leefwijzen en levensbeschouwingen en moedigen we ze aan zich te verdiepen in wat belangrijk is voor medeleerling en medemens. Tolerantie en solidariteit zitten in onze genen.Cascade is een bijzondere algemene school, die midden in de maatschappij wil staan. En zeker ook midden in Almere Poort, een almaar veranderende lappendeken aan culturen en achtergronden. We gaan niet uit van een geloofsovertuiging, maar staan wel open voor alle gezindten en levensvisies. Goed onderwijs is leidend – dat raakt hart en ziel van onze school. Waar we onszelf kunnen verbeteren, doen we dat. Ook wijzelf leren continu. Dat zien we als een kracht. Het is een gezamenlijke inspanning.We willen een school zijn die naar buiten kijkt, die ontvankelijk is voor inbreng van kinderen en ook hun ouders. We stimuleren eigen initiatief en nieuwsgierigheid. Die zullen het onderwijs en, het allerbelangrijkste, de toekomst van de kinderen ten goede komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorischool
  • Lerende organisatie
  • Jouw kracht, jouw keuze
  • Tolerant
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het doel van Cascade is om de komende jaren weer te gaan groeien. Groei op basis van goed onderwijs en bijbehorend vertrouwen.

Weergave

Leerlingen
25
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven