IKC Sterrenschool De Ruimte

Nimfenplein 1 1363 SV Almere

  • Schoolfoto van IKC Sterrenschool De Ruimte
  • Schoolfoto van IKC Sterrenschool De Ruimte

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze pagina!

IKC Sterrenschool De Ruimte is een moderne school waarin naast goed onderwijs ook ook opvang en naschoolse activiteiten voor uw kind geboden wordt. Dit vanuit de gedachte dat kinderen zich niet alleen thuis en in de onderwijsuren op school ontwikkelen, maar ook in de uren na schooltijd. Leren is in onze visie een continu proces. Onze sterrenschool wordt opgebouwd rond vijf sterren: 

* Wij zijn het hele jaar open van maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur en bieden de mogelijkheid flexibele vakanties op te nemen.

* Wij bieden onderwijs en opvang in één schitterend gebouw voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

* Wij bieden maatwerk voor ieder kind waarbij we zo optimaal mogelijk gebruik maken van e-learning en ICT. Wij werken in Units, in leerstof jaargroepen en waar gewenst met individuele leerlijnen.

* Wij streven na uit te blinken in taal, rekenen en lezen. Wij werken vanaf leerjaar 5 met vakleerkrachten voor taal, rekenen en lezen.

* Wij vinden 'Binding met de buurt' belangrijk en zijn met ons inpandig buurtcentrum (ontmoeting) een centraal punt voor bewoners, organisaties en lokale bedrijven

Nieuwsgierig geworden? Ondanks dat wij voor het schooljaar 2023-2024 vol zitten qua leerlingen, vertellen wij u graag meer! Kijk ook eens op ons Digitaal Magazine

Met een vriendelijke groet namens ons team,

Frank Groot, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en toegankelijk
  • Ruimte voor verschillen
  • Actief en authentiek
  • Uitnodigend en inspirerend
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

zie de website: www.sterrenschoolderuimte.nl

en ons digitale magazine via https://magazines.prisma-almere.nl/de-ruimte/welkom-bij-de-ruimte

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven