Openbare Basisschool de Albatros

Edelhertweg 85 1338 EB Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Albatros

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is er niet jaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. In 2022-2023 is dit wel gebeurd en de resultaten zijn gedeeld met ouders en besproken met de MR. Het aantal respondenten was aan de lage kant, maar de uitslag geeft wel een beeld van tevredenheid. Het team van de Albatros is tevreden met de gemiddelde eindscore en de voldoendes op alle onderdelen. Het team van de Albatros heeft de ambitie om zichzelf te blijven ontwikkelen en ziet dit volgend schooljaar graag terug in hogere scores op een aantal onderdelen.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven