Basisschool Vuurvogel

Ravelplantsoen 5 1323 ET Almere

Schoolfoto van Basisschool Vuurvogel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We nemen iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek af onder onze leerlingen. Zo krijgen we een goed en meer objectief beeld van hoe we het als school doen. We benutten uiteraard ook de feedback die we van dag tot dag krijgen. Er is een leerlingenraad op De Vuurvogel. Hun input nemen we mee in het verbeteren van ons onderwijs.

Ieder jaar monitoren we het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Deze resultaten delen we jaarlijks met de Onderwijsinspectie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is in de periode begin juni – begin juli 2023 een digitale vragenlijst uitgezet onder de ouders van de 203 leerlingen die de school bezoeken. Daarvan hebben 95 ouders de vragen (deels) beantwoord (er zijn 75 ouders die alle vragen hebben beantwoord). Op basis van deze gegevens is de respons 37 – 47%. 

Ouders is gevraagd om de school een rapportcijfer te geven. Het gemiddelde is een 6,4. In totaal geeft 71% van de ouders de school een voldoende: 41% geeft de school een 6 of 7 en 31% geeft een 8, 9 of 10. De ouders hebben vragen beantwoord over de veiligheid en het schoolklimaat, het onderwijsproces en de samenwerking. In de bijlage beschrijven we onze conclusie en voornemens.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven