Basisschool Vuurvogel

Ravelplantsoen 5 1323 ET Almere

Schoolfoto van Basisschool Vuurvogel

In het kort

Toelichting van de school

De Vuurvogel is een kleinschalige school. We vinden het belangrijk dat de school een veilige, ondersteunende en stimulerende leeromgeving biedt voor de leerlingen. De Vuurvogel is een fijne plek voor leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals. Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw zoon of dochter, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basis op orde
  • Ouderbetrokkenheid
  • Buurtschool
  • Broedplaats
  • Cultuur en kunstschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Vuurvogel hebben de kinderen een middagpauze tussen 12.00 - 13.15 uur. Er is een overblijforganisatie die leerlingen kan opvangen en met ze luncht, wanneer een leerling tussen de middag niet naar huis gaat. Woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven