Openbare basisschool De Heliotroop

Beemdgrasstraat 12 1313 CM Almere

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Heliotroop
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Heliotroop
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Heliotroop
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Heliotroop
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Heliotroop

Het team

Toelichting van de school

De Heliotroop kan bouwen op een team van ervaren mensen. Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht absent is, worden de volgende stappen gezet:

  • Er wordt gezocht naar een vervanger.
  • Indien aanwezig, wordt er een onderwijsassistent ingezet.
  • Ouders van 4-jarigen worden benaderd om hun kind thuis te houden. Oudere kinderen (in andere groepen) worden verdeeld.
  • Als er bekend is dat een leerkracht ook een 2e dag absent zal zijn, worden ouders voor 19.00 's avonds geïnformeerd of er wel of niet    vervanging beschikbaar is en het kind om die reden thuis moet blijven.

De school heeft een opvangplicht voor die leerlingen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen. Wij rekenen op de bereidwilligheid van ouders om elkaar in voorkomende gevallen te helpen bij de opvang van hun kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt op de Heliotroop altijd met een combinatie van groep 1 en 2 gewerkt. Op die manier leren de kleuters het beste van en met elkaar.

Vanaf groep 3 vormen wij zoveel mogelijk leerstofklassen. Binnen die klassen bieden wij het onderwijs op verschillende niveaus aan. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de kinderen. Wij werken met ‘Onderbouwd’, een uitgebreid observatie- en registratiesysteem om de ontwikkeling van elk kind goed in kaart te brengen, waardoor de juiste ondersteuning wordt geboden. Elke week staan doelen centraal op het gebied van gecijferdheid en geletterdheid. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er is een tabel met de verdeling van de tijden die we besteden aan de verschillende vakgebieden op te vragen bij de school. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel geeft duidelijk aan wat de mogelijkheden zijn binnen De Heliotroop, maar ook duidelijk waar onze grenzen liggen. Hierbij verwijs ik u dan ook naar het SOP (Schoolondersteuningsprofiel).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven