Openbare Basisschool De Achtbaan

Dordrechtplein 2 1324 VD Almere

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

De Achtbaan is een gezonde school. De inspectie heeft vertrouwen in de kwaliteit van de school. Naast een gezonde leeromgeving, willen wij de kinderen ook een gezonde opvoeding meegeven. Er is daarom veel aandacht voor bewegen en sociale vaardigheden. Ook een gezonde voeding speelt hierbij een rol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gezonde school
  • talentontwikkeling
  • continu rooster
  • woordenschat
  • sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er heerst een ontspannen sfeer op de school.

De omgang met elkaar is positief, pestgedrag wordt zoveel mogelijk voorkomen, wanneer het zich voordoet wordt er adequaat gereageerd.

Terug naar boven