Het Mozaïek

Beverdamlaan 11 7602 XR Almelo

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een school van Attendiz.

Attendiz heeft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Twente. Wij geven onderwijs aan ongeveer 1700 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Attendiz verzorgt onderwijs op 12 scholen en ruim 17 locaties in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Attendiz is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een chronische ziekte of een psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornis. Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een stevige basis voor hun toekomst.

Veel informatie op deze website “Scholen op de kaart”  is rechtstreeks door DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs,  geplaatst. De scholen van Attendiz ontwikkelden zich echter sneller dan DUO kan registreren. Vandaar dat we u, voor de meest actuele informatie,  verwijzen naar de website van Attendiz of onze eigen schoolwebsite, hier aan de rechterkant.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • gelijkwaardigheid
  • leiderschap
  • onvoorwaardelijk
  • geborgenheid
  • aanvoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel er sprake is van 1 onderwijskundige eenheid, bestaat Het Mozaïek SO Almelo uit twee zelfstandig functionerende vestigingen. Met elk een eigen schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel.

Het schoolondersteuningsprofiel van de midden- en bovenbouw wordt gepubliceerd onder de juiste link van Vensters. Het Schop van Mozaïek Onderbouw is hieronder opgenomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?