De Noorderborch

Havezathe 99 7608 CL Almelo

Schoolfoto van De Noorderborch

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Scholen zijn in het kader van de zorgplicht (Ministerie van OCW, 2016) verplicht om ieder jaar de sociale veiligheid van hun kinderen in beeld te brengen. Met dit beeld kan vervolgens beleid worden ingericht op het verbeteren van de sociale veiligheid. Een school kiest zelf een instrument om de sociale veiligheid in kaart te brengen, zolang dit voldoet aan de wettelijke eisen.

De Noorderborch gebruikt Zien!- leerling vragenlijst. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven