Step!

Jacob van Campenstraat 2 7606 TW Almelo

Schoolfoto van Step!

In het kort

Toelichting van de school

STEP! BASISONDERWIJSWELKOM OP BASISSCHOOL STEP!

De basisschoolperiode is een belangrijk deel van een kinderleven. Voor uw kinderen en voor u is het belangrijk om er met veel plezier op terug te kijken. Een groot deel van hun kindertijd (zo’n 8000 uur) vertrouwt u uw kinderen toe aan de leerkrachten op onze school. Die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. We zijn specialisten als het gaat om onderwijs. We hebben verstand van de manier waarop kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar leren.

Tegelijkertijd rekenen we ook op uw bijdrage in dat leerproces. U bent als ouders de 'specialisten thuis'. Samen zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter optimaal kan groeien op weg naar een nieuwsgierig en leergierige jong-volwassene.

Voor alle leerlingen geldt dat we voor hen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod realiseren. Natuurlijk leren niet alle leerlingen even gemakkelijk. Daar houden we op Step! natuurlijk ook rekening mee, maar we houden vast aan de hoogst bereikbare doelen en geven niet snel op. Wanneer er echt belemmeringen zijn waardoor een leerling extra zorg en aandacht nodig heeft, dan krijgt hij of zij dat ook. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de zorg op Step! goed geregeld.

Step! heeft het voorrecht in hetzelfde gebouw ook een peuterspeelzaal te huisvesten. Dat er met deze PSZ uitstekende samenwerking bestaat waardoor de overgang naar groep 1 van de basisschool zonder merkbare 'drempel' verloopt, is vanzelfsprekend.

Op Step! leren de kinderen te werken met moderne media. We werken in werkboekjes en schriften, maar we gebruiken ook veelvuldig laptops, chromebooks en Ipads. 

Step! is een kleine school met kinderen van Nederlandse ouders en kinderen waarvan de ouders een migratieachtergrond hebben. Die mix maakt ons veelkleurig en veelzijdig. Op school zijn al onze leerlingen, wat hun achtergrond ook is, eerst en vooral Step!-leerlingen. 

U bent van harte welkom. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren in een veilige omgeving!
  • passend onderwijsaanbod!
  • opbrengstgericht werken!
  • pro-actief en betrokken team!
  • moderne leermiddelen en media!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Eind schooljaar 2015-2016 zijn twee OPOA scholen gefuseerd tot een nieuwe school. Dit verklaart deels de terugloop van het aantal leerlingen.Dit heeft alles te maken met het gegeven dat Almelo een zogenaamd 'krimpgebied' is. Ook hierdoor is het aantal leerlingen gedaald. De verwachting is dat de komende jaren het aantal leerlingen stabiel zal blijven, dan wel een lichte groei zal doormaken. 


Weergave

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven