De Tandem

Havezathe 97 7608 CL Almelo

Schoolfoto van De Tandem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Nadat we uit de tweede lockdown zijn gekomen zijn in de groepen 6,7 en 8 de tevredenheidsenquêtes afgenomen. 

Wij zijn trots op onze leerlingen. De directie is trots op het team dat de hoge waardering door de leerlingen weer heeft waargemaakt.

Wij hebben de sfeer op school verbeterd door zeer duidelijke schoolregels op te stellen. Deze regels zijn zichtbaar gemaakt op de Werkpleinen in de school. De leerkrachten hebben hierover gedragslessen gegeven. We spreken hierdoor binnen de school een taal naar de leerlingen. Deze afspraken worden na iedere vakantie herhaald.

De lessen op school werden in 2020-2021 weer zeer gewaardeerd door de leerlingen onze score lag tussen de 8.5 en de 9.2


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vlak voor de definitieve lockdown i.v.m. Corona van maart 2020, zijn de tevredenheidsenquêtes onder de ouders uitgezet. Helaas gooide de lockdown roet in het eten en heeft een te laag aantal ouders de enquête ingevuld, om deze op waarde te kunnen schatten.

Verslag 2019:

Onze ouders ervaren De Tandem als een school waar duidelijkheid en structuur belangrijk is. Op De Tandem heerst een familiegevoel. De leerlingen kennen elkaar en worden gekend door de medewerkers. De ouders zeggen een team te zien dat warm en professioneel betrokken is, dat leiding geeft aan de klas en richting van de schoolontwikkeling. Zij zeggen over ons Tandemteam dat het stabiel is, een mooie mix van juffen en meneren. Goed in het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen de groepsstructuur. Dit met een stevige ondersteuning vanuit de intern begeleider, zowel richting de leerlingen als de ouders/verzorgers. (Ouderraadpleging 11-10-2019.)

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven