De Telgenborch

Everlo 12 7608 BW Almelo

Schoolfoto van De Telgenborch

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie
  • Betrokkenheid
  • Vernieuwend
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 zijn de leerlingen op de Telgenborch verdeeld over 9 stamgroepen.

De instroom van nieuwe leerlingen bij de kleuters neemt toe. Dit betekent dat de groepsgrootte bij de kleuters kan oplopen tot een leerlingenaantal van 30+. Om dit te voorkomen kijken wij goed vooruit. Dit schooljaar starten wij daarom halverwege het schooljaar met een instroomgroep. 

Op die manier zorgen wij ervoor dat de jongste kleuters een rustige start kunnen maken op de basisschool en dat wij in alle groepen voldoende aandacht kunnen besteden aan iedere leerling en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs kunnen waarborgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven