Basisschool De Wereldboom

Bosrand 6 7602 CH Almelo

  • We vinden het heel erg belangrijk dat de kinderen niet alleen samen leren, maar vooral samen leren leven. Daarom vieren we regelmatig samen.
  • Kinderen, ouders en leerkrachten vinden het fijn op De Wereldboom. Ons pedagogische klimaat is goed.
  • Dat houdt dus in dat kinderen zelf kiezen waaraan ze werken. Geen klassikale instructie! Want waarom iets uitleggen dat een kind al weet/kan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt een invalleerkracht geregeld via Driessen vervangingsmanager. Over het algemeen lukt dit goed. Wanneer er echter geen invalleerkrachten beschikbaar zijn dan wordt de groep de eerste dag opgevangen binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De instructie op De Wereldboom is planmatig en doelgericht. Doordat de kinderen doelgerichte instructie krijgen kunnen we aansluiten bij het niveau van de kinderen en is de instructie effectief. Het geeft leerkrachten de kans om in plaats van klassikaal onderwijs, zich te richten op kleine(re) instructiegroepjes. Alle leerlingen krijgen zo de aandacht die ze verdienen en nodig hebben om verder te groeien. Leerlingen en ouders laten ons weten dit erg plezierig te vinden. Er wordt meer gewerkt via leerlijnen en doelen voor elke leerling. 

Leerlingen worden daardoor doelgericht gegroepeerd. Niet langer op basis van leeftijd, veel meer op basis van mogelijkheden. Hierdoor kunnen leerlingen zich veel gerichter ontwikkelen en samenwerken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De gegeven onderwijstijd is een indicatie. We kijken op De Wereldboom wat een leerling en/of wat een groep nodig heeft. Voorbeeld: In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de leerlingen een half uur extra taal krijgen aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Wereldboom bieden we elk kind planmatig, boeiend en betekenisvol onderwijs. Wij vinden dat elk kind recht heeft op kwalitatief, goied onderwijs. Ook de kinderen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Door de invoering van het Passend Onderwijs kunnen meer kinderen naar het reguliere onderwijs. Dat betekent dat we als school extra zijn gaan investeren in kinderen die extra ondersteuning behoeven. We zorgen voor korte lijntjes met ouders omtrent het passend aanbieden van onderwijs. Mocht blijken dat de ingezette interventies en zorgverlening toch ontoereikend zijn voor een goede ontwikkeling van uw kind, dan zoeken we samen met u naar een passend aanbod op een andere school. Er wordt niets zonder uw toestemming gedaan. Dit kenmerkt ook ons partnerschap. Samen willen wij het beste voor uw kind. Bij de aanmelding en de daaropvolgend intakegesprek wordt samen met u besproken wat de (onderwijs- en zorg)behoeften van uw kind zijn. We kunnen als school dan al vanaf de eerste dag hier op inspelen.

Door het Passend onderwijs heeft de Wereldboom afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met specifieke (onderwijs- en zorg)behoeften:

- Autisme verwante stoornissen

- ADD

- ADHD

- Dyslexie/dyscalculie

- Gilles de La Tourette

- Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

- meer- en hoogbegaafdheid

- Lichamelijke en verstandelijke beperking.

Per leerling kijken we op De Wereldboom hoe we de zorg en/of we de zorg kunnen bieden. Het belang van uw kind staat voorop.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven