NT2-basisschool Het Palet

Catharina van Renneslaan 128 7604 KV Almelo

Schoolfoto van NT2-basisschool Het Palet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het Palet is een regionale opvangvoorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende machtig zijn. Kenmerk van deze kinderen is dan ook dat zij (grote) moeite hebben met het invullen van vragenlijsten: ze zijn hier niet of onvoldoende taalvaardig voor en geven zodoende een eigen (of helemaal geen) invulling aan de gestelde vragen. Daarom hebben wij, na overleg met ons schoolbestuur, ervoor gekozen om deze vragenlijst alleen af te nemen in de vier meest talige bovenbouwgroepen.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven