Daltonschool de Bonkelaar

De Rotsduif 26 7609 VK Almelo

 • Schoolfoto van Daltonschool de Bonkelaar
 • Schoolfoto van Daltonschool de Bonkelaar
 • Schoolfoto van Daltonschool de Bonkelaar
 • Schoolfoto van Daltonschool de Bonkelaar
 • Schoolfoto van Daltonschool de Bonkelaar

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonschool de Bonkelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


De Bonkelaar heeft twee vestigingen. Een locatie bevindt zich aan De Rotsduif in de wijk Windmolenbroek. De tweede locatie bevindt zich in de wijk Ossenkoppelerhoek. Op beide locaties zijn leerlingen gehuisvest. Zij komen onder andere vanuit de Windmolenbroek, Ossenkoppelerhoek, het Groenenveld, Beeklust en het Nijrees.

Omdat onze school een Daltonschool is, heeft zij niet alleen een wijkfunctie, maar ook een stedelijke. Er is sprake van een heterogene schoolpopulatie met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Door het tot nu toe gehanteerde plaatsingsbeleid wil de school de geboden mogelijkheden voor sociale integratie en actief burgerschap optimaal benutten.  

Omdat  we beter willen inspelen op de toekomstige instroom, willen we hier als volgt op anticiperen: ·        

 • Onze onderwijsassistenten worden onder leiding van de groepsleerkracht ingezet om een geïntensiveerd taalaanbod aan te bieden aan die kinderen die de taal nog niet voldoende machtig zijn. ·        
 • We onderhouden de banden met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar mogelijk. Zo wordt er zorggedragen voor een goede overdracht en kan de doorgaande ontwikkeling gestimuleerd worden. ·        
 • Het programma ‘VVE thuis peuters en kleuters’ wordt op school aangeboden via Avedan. Dit is een programma voor ouders van kinderen van 2 tot 7 jaar die helpt om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Avedan sluit aan bij de thema’s op school.   ·        
 • In samenwerking met gemeente Almelo en Bibliotheek Almelo stimuleren wij kinderen om meer te lezen (en zo hun taalontwikkeling krachtig te ondersteunen) door mee te doen met ‘Bieb op school’. Om de week kunnen de kinderen hun boek ruilen in de schoolbieb, waar de bibliotheek Almelo de boeken voor beschikbaar stelt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren voor het leven
 • Reflectie en eigenaarschap
 • Zelfstandigheid en Samenwerken
 • Vrijheid/verantwoordelijkheid
 • Effectiviteit en doelmatigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt momenteel bezocht door +/- 450 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Op de locatie Rotsduif zijn 13 groepen gehuisvest en op de locatie Toorop 8 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolcontactpersoon: E. Nobbenhuis (e.nobbenhuis@viadere.nl)

Terug naar boven