Openbare Basisschool de Kubus

Hoornbladstraat 35 7601 SZ Almelo

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kubus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs de Kubus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (Zelf)vertrouwen
  • Autonoom
  • Zelfbewust
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op stedelijk niveau is er een daling van het aantal leerlingen waar te nemen. Deze daling is ook zichtbaar in het leerlingenaantal op de Kubus.
Weergave

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

I.v.m. de Corona crisis zal de 4e periode van de Verlengde Schooldag van start gaan in september.
Dit betekent dat voor de groepen 3 t/m 8 er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  de 'verlengde schooldag' zal zijn. In een periode van 6 weken worden er verschillende activiteiten aangeboden van 14.15 - 15.15 

Vanaf januari 2021 zal er een wijziging plaatsvinden in de organisatie van de Verlengde Schooldag.

 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven