basisschool obs De Stapvoorde

De Kolibrie 24 7609 GP Almelo

 Zicht op de hoofdingang van de school

In het kort

Toelichting van de school

Wordt uw peuter een kleuter; we zetten graag een stoeltje bij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • iedereen hoort erbij
  • verdraagzaamheid (tolerantie)
  • gelijkwaardigheid
  • open communicatie
  • optimale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Almelo heeft, net als veel andere plaatsen in Overijssel, te maken met een dalend geboortecijfer.

Alle scholen in de wijk 't Windmolenbroek hebben ten gevolge daarvan een terugloop in leerlingenaantal.

Desondanks kent basisschool De Stapvoorde de laatste jaren een sterke groei in de kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang De Cirkel KOV de Cirkel: Aan de  Zilvermeeuw 20 biedt opvang van 7.30-18.00 u. en heeft tevens een flexibel aanbod voor ouders die onregelmatig werken.

Telefoon klantenservice: 0546-545070. Openingstijden: ma-vr 8.30-17.00 u

Kinderopvang Smallsteps Carroussel: Aan de Leemhorst 11 biedt opvang van 7.00-18.00 u. 

Telefoon klantenservice: 0546-825311. Openingstijden: ma-vr 7.00-18.00 u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en veiligheid werd door de leerlingen van de groepen 6,7, en 8 recentelijk beoordeeld met een 8,7.

Terug naar boven