De Windhoek

Windslaan 14 7607 PB Almelo

  • De tuin in met alle groepen.
  • Talenten van leerlingen benutten.
  • Onderwijs in de bovenbouw.
  • Onderwijs in de onderbouw.
  • Iedereen doet mee!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête is uitgezet in de periode begin juni 2021. Het aantal responsen is voldoende geweest om een valide rapportage te verkrijgen. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven