Het Letterveld

Hedeveld 1-3 7603 TK Almelo

Schoolfoto van Het Letterveld

In het kort

Toelichting van de school

De kracht van ons onderwijs is om onze leerlingen te helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan en op die manier in de wereld te komen. Om hierin het verschil te kunnen maken en werkelijk van betekenis te kunnen zijn, formuleren wij onze onderwijsdoelen binnen drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Op het Letterveld zijn deze vertaald naar: vaardig, aardig en waardig.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven