De Heemde

Hanzelaan 2 7607 NM Almelo

Schoolfoto van De Heemde

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool de Heemde in Almelo is een christelijke basisschool. De Heemde staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun geloof. We bieden de kinderen een veilige leeromgeving. De Dalton kernwaarden samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie spelen daarbij een belangrijke rol. Op onze school groeien kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers.

Wij bieden een veilig schoolklimaat door onze schoolafspraken op een positieve manier na te leven. Kinderen worden gezien zoals ze zijn. Wij werken met een professioneel team dat gaat voor ieder kind.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige omgeving
  • Positieve gedragsverwachtingen
  • Samenwerken
  • Tijd om te reflecteren
  • Zelfstandig + verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven