An Nasr

Tooroplaan 1 1816 XA Alkmaar

  • Schoolfoto van An Nasr
  • Schoolfoto van An Nasr
  • Schoolfoto van An Nasr

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool An Nasr biedt vanuit haar islamitische identiteit onderwijs van goede kwaliteit aan de leerlingen met de aandacht die hen toekomt. Wij zien onze leerlingen en hebben vertrouwen in hen.

Wij bieden een veilige en gestructureerde leeromgeving op basis van islamitische normen en waarden.Onze leerlingen krijgen de kans om hun cognitieve en sociale talenten te ontwikkelen in een eigentijdse en uitdagende leeromgeving. 

Wij willen samen met onze ouders de kinderen opvoeden en begeleiden, zodat zij succesvol en ondernemend kunnen zijn in het voortgezet onderwijs en later ook in de maatschappij. Wij stimuleren hen om sociale medemensen te worden. Wij willen onze leerlingen optimale ondersteuning bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven