Rooms Katholieke Basisschool Erasmus

J.M.P.de Biestraat 2 -4 1827 PA Alkmaar

  • De VNL-bibliotheek
  • Spelen en werken
  • Favoriete klimtoestel
  • Speelplein
  • Kinderboekenweek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van r.k. basisschool Erasmus. Uiteraard stellen wij uw belangstelling voor onze school erg op prijs. Via Schoolvensters krijgt u hopelijk een duidelijke kijk op enkele belangrijke kenmerken van onze school. Naast de opbrengsten van ons onderwijs willen wij ook uw aandacht vragen voor het onderwijsconcept, de schoolcultuur en het pedagogisch klimaat. Wij hopen dat u via dit venster de informatie vindt die u zoekt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2019 bedraagt 194.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven