Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Slochterwaard 176 1824 KV Alkmaar

Schoolfoto van Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.5. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'zeer goed'.

Top 5 (in % van tevredenheid):

1. plezier in schoolgaan (100%) 

2. veiligheid op school (100%) 

3. opvoedkundige aanpak (93%) 

4. contact met medewerkers (93%) 

5. leereffect (93%) 

Top 5 (ontevredenheid in %) 

1. veiligheid op weg naar school (60%)

2. hygiëne en netheid binnen de school (33%)

3. uiterlijk van het gebouw (27%)

4. veiligheid op het plein (27%)

5. speelmogelijkheden op het plein (20%)

Punt 4 en 5 zijn reeds opgenomen in het jaarplan van 2018-2019 d.m.v. de inzet van Beweeg Wijs en een subsidie van de gemeente Alkmaar t.b.v. de herinrichting van ons schoolplein. Over de andere punten buigen we ons nog. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven