Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Slochterwaard 176 1824 KV Alkmaar

Schoolfoto van Oecumenische school voor Speciaal Basisonderwijs De Vlindertuin

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht met verlof is wordt er een vervanger geregeld. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kijken we intern of er een ambulante medewerker de groep kan waarnemen tijdens het verlof. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten vormen het hart van het onderwijs op De Vlindertuin. Hun passie, vakmanschap, pedagogische tact en gevoel voor didactiek maken het verschil. Zij hebben bewust gekozen voor deze vorm van onderwijs. Daarbij maken ze zelf ook een ontwikkeling door: van onderwijzer naar een coachende en lerende leerkracht. Een leerkracht die de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerlingen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaand overzicht is het totaal aantal uren dat leerlingen onderwijs volgen op de Vlindertuin. Veel van onze leerlingen volgen leerling- specifieke leerlijnen voor o.a. rekenen en taal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hierboven vindt u een indicatie van onze uren. Zoals gezegd; deze zijn indicatief, veel van onze leerlingen volgen individuele leerlijnen waarbij berekend afgeweken wordt van bovenstaand schema. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen die onze school bezoeken, hebben een TLV van het Samenwerkingsverband gekregen, waardoor ze van het speciaal basisonderwijs gebruik kunnen maken. Alle leerlingen hebben onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod van de reguliere basisschool. Voor een deel heeft dat te maken met de intellectuele mogelijkheden. Voor een ander deel komt dat door andersoortige problematiek of een combinatie daarvan.Qua intellectuele capaciteiten kennen we een brede opvang: het IQ >55<120, waarbij de getallen  niet als absoluut moet worden gezien. Wij onderscheiden leerlingen met:

  • Specifieke leermoeilijkheden
  • Specifieke gedragsproblemen/werkhoudingsproblemen
  • Leerlingen met een gecombineerde problematiek

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven