Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Burijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 8.2. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed'.

De aandachtspunten die de kinderen noemden waren:

1. het vak geschiedenis

2. liever minder ruzie in de groep

3. zitplaats in de klas 

4. rust in de klas

5. het vak aardrijkskunde 

Deze aandachtspunten nemen wij in onze doelstellingen/actiepunten voor schooljaar 2018-2019. Het element ruzie in de groep heeft ons verbaasd; de school scoort hoog op de sociale veiligheidsindicatoren. Hier zullen we samen met de kinderen naar gaan kijken. Een idee is om dit via een leerlingenraad te doen. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben een enquête afgenomen in november/december 2017. De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders over de school van hun kinderen. Onze school scoort een gemiddelde van 7.6. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'ruim voldoende'

Onze top 6 van sterke punten:

1. leerlingen gaan met plezier naar

2. veiligheid op school

3. opvoedkundige aanpak 

4. leereffect  

5. sfeer en inrichting schoolgebouw

6. vakbekwaamheid leerkrachten

Kritisch waren ouders over:

1. de informatievoorziening over het kind

2. Veiligheid op weg naar school

3. uitdaging

4. informatievoorziening over de school

5. aansluiting op niveau 

6.  extra mogelijkheden goede leerlingen

Punt 1 en 4 betreffen onze communicatie naar ouders toe. Samen met het team en ouders zullen we gaan kijken hoe we vraag-aanbod beter kunnen afstemmen. Punt 3-5-6 hebben veel met elkaar te maken. Gedurende schooljaar 2017-2018 is het didactisch handelen van leerkrachten d.m.v. training verstevigd- in 2018-2019 krijgt een vervolg waarbij de accenten liggen op verlengde instructie en het aanbod voor sterkere leerlingen. 

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven