RKBS de Burijn

Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar

  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Weinig respons

Wat opvalt aan het tevredenheidsonderzoek is dat er maar weinig ouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de enquete in te vullen. Bij het komende onderzoek gaan we als school meer aandacht geven/ ondersteuning bieden aan het invullen van de vragenlijst. 

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school

De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.5. De waardering van de ouders voor Onze school is daarmee 'goed'.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven