RKBS de Burijn

Stempelmakerstraat 20 1825 DP Alkmaar

  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn
  • Schoolfoto van RKBS de Burijn

In het kort

Toelichting van de school

Op de Burijn nemen we kinderen van groep 1 t/m 8 bij de hand om hen in een samenhangende, doorgaande aanpak te helpen bij hun ontwikkeling. Dat begint bij het nastreven van een schoolklimaat waarin leerkrachten een persoonlijke band opbouwen met hun leerlingen en elk kind ‘erbij hoort’.

Vanuit thematisch onderwijs prikkelen we de intrinsieke motivatie zodat we ieder kind kunnen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Om je plek te vinden in de samenleving van de 21e eeuw is er meer nodig dan alleen het aanleren van taal, rekenen en spelling. Dan leer je ook hoe je initiatief kunt nemen, zelf na te denken, te luisteren naar anderen en samen te werken. Kortom, het vormen van je ‘persoonlijkheid’.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan snel op onze website https://www.burijn-saks.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We hebben oog voor elkaar
  • Leren doen we samen
  • We werken in verbondenheid
  • Toekomst van morgen
  • Ieder kind is uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Burijn komen uit de buurt. De Burijn heeft al jaren ongeveer 236 leerlingen als leerlingaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven