Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Percivalstraat 3 1813 LT Alkmaar

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een SAKS-pool. Dit is een groep leerkrachten met een vastdienstverband, die invallen bij verlof, ziekte of overige redenen voor afwezigheid van de leerkracht.

Binnen een unit werken een aantal leerkrachten en onderwijsassistenten nauw samen. Hierdoor kan afwezigheid als gevolg van ziekte of verlof veelal intern worden opgevangen.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben de volgende specialismes in huis: gedragsspecialist, rekencoördinator, taalcoördinator, ouder/IKC coördinator,  ICT specialist. Daarnaast werken we samen met een kinderfysiotherapeut, Centrum Jeugd en Gezin, SO trainingsbureau (psychosociale trainingen en pedagogisch advies) en schoolmaatschappelijk werk. We hebben ouderkamer op vrijdag en bieden Nederlandse taallessen voor ouders (De Wegwijzer Academie).

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven