Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Percivalstraat 3 1813 LT Alkmaar

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool De Wegwijzer.

Via schoolvensters krijgt u informatie over een aantal belangrijke kenmerken van de school.

We zijn een Integraal Kind Centrum, werken met een moderne aanpak om positief gedrag te bevorderen (PBS) en organiseren ons onderwijs in units. Door kinderen van diverse leerjaren bij elkaar te zetten in grotere eenheden, units, kunnen leerkrachten instructiegroepen samenstellen op basis van niveau in plaats van leeftijd. In het schooljaar 2020-2021 betrekken we een nieuw schoolgebouw. Hier krijgt iedere unit zijn eigen instructieruimte en leerplein. Zo onderstreept het gebouw waar De Wegwijzer voor staat. 

Meer informatie in onze schoolgids: http://schoolgids.wegwijzer-saks.nl/2019-2020

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Unitonderwijs
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven