Rooms Katholieke Basisschool Kard de Jong

Amalia van Solmsstraat 91 1814 NE Alkmaar

  • De groepen 1/2 zitten in het kleutergebouw. Aangrenzend aan de lokalen zit een speellokaal en een eigen speelplaats voor de kinderen.
  • In het hoofdgebouw zitten de groepen 3 t/m 8. Het hoofdgebouw heeft twee verdiepingen. De gymzaal staat tegenover het hoofdgebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Kardinaal de Jongschool. De Kardinaal de Jong is een afspiegeling van de maatschappij, waar kinderen met diverse nationaliteiten, identiteiten en geloofsovertuigingen samen leren en elkaar ontmoeten. De school streeft ernaar om alle leerlingen, vanuit hun eigen startpunt, zich naar eigen kunnen te laten ontwikkelen. Respect, veiligheid en zelfstandigheid zijn daarbij belangrijke elementen. Naast de gebruikelijke vakken speelt cultuureducatie een belangrijke rol in ons onderwijs. Daarnaast zijn wij een gezonde school waarbij we specifieke aandacht geven aan het bewegingsonderwijs, het welbevinden en de gezonde voeding van onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen zijn we krachtig
  • Ruimte bieden voor verschillen
  • Meer dan alleen maar leren
  • Taal geeft verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven