Openbare Basisschool de Cocon

Pater Schiphorststraat 1 1827 NJ Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Cocon

In het kort

Toelichting van de school

Ons onderwijs
Onze school hanteert het Ontwikkelingsgericht Onderwijsconcept. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de samenleving. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan vragen die kinderen stellen. Wij maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de kinderen hebben naar de wereld om zich heen. Kennis en vaardigheden moeten een bijdrage leveren aan de persoonsvorming. De leerkracht zorgt ervoor dat de interesse steeds wordt opgewekt en daagt de leerlingen uit zelf met oplossingen te komen. De leerkracht en de kinderen hebben een actieve rol in het onderwijsaanbod. We doen een beroep op de zelfstandigheid en op deze manier geven we de kinderen een eigen verantwoordelijkheid.

Belangrijk zijn de volgende vier voorwaarden voor ons onderwijs:
1. betekenisvol onderwijs
2. brede bedoelingen / ontwikkeling
3. betrokkenheid
4. bemiddelende leerkracht
De leerkracht heeft binnen ons onderwijs een zeer belangrijke rol. Hij/zij bewaakt de kerndoelen (deze zijn per leerjaar omschreven), stimuleert en begeleidt, biedt leerstof aan die bij de ontwikkeling van dat moment past en zorgt voor een leer- en leefklimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Ieder kind is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen ontwikkeling en begeleiding. Onderwijskundige doelstellingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgerichte school
  • Literaire school
  • Pedagogisch tact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2013 was 230. De onderbouw is gelijk aan de bovenbouw. Bij de huidige instroom zal de Cocon een school van rond de 230 leerlingen zijn en een stabiele school blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven