Openbare Basisschool De Vlieger

Sneeuwgansstraat 18 1826 GP Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Op onze openbare basisschool gaan bewegen en leren hand in hand. De Vlieger geeft kinderen geleide vrijheid, stabiliteit en ruimte. Ons onderwijs is actief, gestructureerd en dynamisch. We hebben oog en oor voor ouder en kind. De Vlieger brengt je hogerop. Kijk voor meer informatie en onze schoolfilm op: www.devlieger-alkmaar.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In beweging
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Gezonde school
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan kunt u op school inzien.

Terug naar boven