Openbare Vroonermeerschool

P.C. Boutensstraat 4 1822 KJ Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool

Het team

Toelichting van de school

Op de openbare Vroonermeerschool werken 6 leerkrachten, een intern begeleider en een schoolleider.
Het werken 7 vrouwen en een man in de leeftijd van 28 t/m 58.
De leerkrachten werken allemaal parttime en hebben ze hebben een 2/3 verdeling.
De ene duo werkt op maandag en dinsdag en de andere op woensdag t/m vrijdag.
Er zijn drie groepen en de school verzorgt per 1 oktober 2019 onderwijs voor 47 leerlingen.
Een kleine gezellige school met een professioneel team.
De Vroonermeerschool is een 'jonge' groeischool in de nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord in Alkmaar, waar de huizen de komende jaren worden opgeleverd. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ronduit Onderwijs, het bestuur waaronder de openbare Vroonermeerschool valt, beschikt over een eigen invalpool. Het gaat hier om een zogenaamde basispool waar leerkrachten 'inzitten' die in dienst zijn bij de stichting Ronduit Onderwijs Alkmaar. Ze doen vervanging indien nodig en als er geen ziekte of verzuim is op de Ronduitscholen zijn ze werkzaam op een vooraf aangewezen moederschool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de openbare Vroonermeerschool stelt zich op haar website aan u voor

Team openbare Vroonermeerschool

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Vroonermeerschool wordt thematisch onderwijs gegeven. Voor leerlingen is een geïntegreerde thematische werkwijze voor het verwerven van de leerinhouden een gewenste aanpak. De wereld om ons heen bestaat niet uit losse onderdelen, zoals bij aparte vakken, maar is een samenhang van allerlei factoren. Doordat  het onderwijs aansluit op die wereld en kinderen een gecontroleerde oefenplaats hebben, zijn ze voorbereid op hun toekomst; functioneren in een wereld waarin de zaken ook samenhangen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Vroonermeerschool is een openbare basisschool waar betekenisvol, uitdagend, eigentijds en thematisch onderwijs wordt verzorgd. Er is daarnaast veel aandacht voor duurzaamheid en de natuur. De school realiseert waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor de leerlingen uit de wijk. Uitgangspunt is dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van leerlingen tijdig te signaleren en in kaart te brengen.?De school doet dit in samenwerking met ouders en leerlingen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogisch en educatief partner. Het team van de Openbare Vroonermeerschool werkt vanuit de kernwaarden: “Toekomstbestendig, gezond, duurzaam en groen”?De school waar het onderwijs zich niet beperkt tot de vier muren van het klaslokaal. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoeken wij, samen met u als ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met u worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Terug naar boven