Openbare Vroonermeerschool

P.C. Boutensstraat 4 1822 KJ Alkmaar

  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool
  • Schoolfoto van Openbare Vroonermeerschool

In het kort

Toelichting van de school

De Vroonermeerschool is een eigentijdse openbare basisschool in Alkmaar. Een fijne vertrouwde plek waar leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren. Waar uitdagend thematisch onderwijs zich niet beperkt tot een bepaald vak. En al helemaal niet tot de muren van het klaslokaal of de school. Waar we veel aandacht hebben voor duurzaamheid en de natuur.

Toekomstgericht in alle opzichten dus. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben onze kleuters een prachtige lokaal in de nieuwe dependance (blauwwit)in afwachting van de oplevering van de nieuwbouw. De planning is vooralsnog mei schooljaar 2023-2024

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezond
  • Duurzaam
  • Groen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De openbare Vroonermeerschool is op 4 september 2017 gestart met 9 leerlingen. Een startende school, een groeischool. De school is met drie lokalen gehuisvest in de reeds bestaande katholieke school en zal in schooljaar 2023/2024 samen met deze school (katholieke Lispeltuut) en de kinderopvang (Klein Alkmaar) een nieuw te bouwen accommodatie in gebruik nemen. Per 1 september krijgen er ruim 110 leerlingen onderwijs aangeboden. Gedurende de volgende jaren wordt hier een instroom verwacht van bewoners uit de nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord. Deze woningen worden in fases opgeleverd. 

De kleutergroep van de openbare Vroonermeerschool is gehuisvest in een nieuwe dependance met twee groepen (baby en peuter) van de kinderopvang Klein Alkmaar. We hebben dan voldoende capaciteit (3 lokalen in het hoofdgebouw en 2 in de dependance) om de groei tot aan de nieuwbouw op te vangen en ouders een plek op de Vroonermeerschool te garanderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een leeromgeving waar leerlingen zich veilig voelen, zich gehoord en gezien voelen, is essentieel voor een optimale ontwikkeling. We starten ieder schooljaar met een thema dat veel aandacht besteedt aan groepsvorming, verschillen en overeenkomsten tussen kinderen, hobby's en talenten en afspraken rondom gedrag in de groep en in school. Wat hebben we nodig om optimaal te kunnen werken, te kunnen leren en met elkaar op een respectvolle manier om te gaan? We doen dit aan de hand van verschillende werkvormen en vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten dat ze met vragen, problemen of voor iets anders bij ons terecht kunnen. We vinden de dialoog en interactie nodig om ons samen een goede groep te voelen. Dit betekent dat we kinderen veel structuur bieden, duidelijk grenzen aangeven en open staan voor dialoog.

Zonder relatie, geen prestatie!

Straffen leiden vaak tot weerstand en escalatie van een conflict en maken dat het leren stopt. Ze lokken een vecht- of vluchtreactie uit, wat betekent dat het verfijnde denken in de frontale cortex op zwart gaat en basale verdedigingsmechanismen in werking treden. Straffen maken ons rebels, zorgen ervoor dat we ons schamen of dat we woede voelen, onderdrukken onze gevoelens, en maken dat we gaan zoeken naar manieren om niet gepakt te worden. Straffen is eigenlijk weinig meer dan een kind op één of andere manier een rotgevoel geven. En om dit rotgevoel kwijt te raken passen kinderen vaak – maar lang niet altijd – hun gedrag aan naar wat wenselijk is. Naar wat goedkeuring oplevert (wat erg belangrijk is voor kinderen, aangezien ze voor hun overleving afhankelijk zijn van volwassenen). Straffen is vaak ook een reactie op onmacht van een volwassene en een mechanisme om een situatie te beheersen. Dit is een begrijpelijke emotie, maar met elkaar is het dan belangrijk te zoeken naar een manier waarop aan dit gevoel van onmacht een ander antwoord gevonden kan worden in relatie met het kind. Straffen is daarmee uitdrukkelijk NIET empathisch. Een ander bewust en opzettelijk een rotgevoel geven staat haaks op pedagogisch en empathisch handelen. We geven daarmee bovendien het voorbeeld dat het oké is om je zin te krijgen door je macht te gebruiken en een ander zich naar te laten voelen. We leren ze daarmee dus niet wat empathie is. We moeten dan ook niet verbaasd zijn als we niet-empathisch gedrag in de klas terugzien.

Belonen
Als je goed (empathisch) gedrag extern beloont – door een compliment, een sticker, etc. – dan leidt je de aandacht af van deze innerlijke beloning en richt je het kind op de uiterlijke beloning. Empathisch gedrag kan dan al te gemakkelijk een middel worden om een beloning te krijgen en dat betekent dat er geen werkelijke verbinding meer is. Het is geen werkelijk empathisch gedrag meer, maar egocentrisch en berekenend. Belonen bevordert het empathisch vermogen dus niet. Beloningen zijn de stiekeme tweelingbroer van straffen. Het is aantrekkelijk omdat je met beloningen een kind tijdelijk stil kunt krijgen. Maar het effect ervan kan steeds minder worden, of zelfs tegen je gaan werken: “Hoeveel krijg ik er voor?” was de vraag die dan snel gesteld wordt. Pedagogisch Tact, 'het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen leraar en leerling aan ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van de leerling.

Pedagogisch Tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit wordt door leerlingen begrepen. Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Zie ook ons Pedagogisch manifest 

Terug naar boven