obs Bello voor Jenaplanonderwijs

Snaarmanslaan 19 1815 SB Alkmaar

Schoolfoto van obs Bello voor Jenaplanonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel zijn er drie bronnen waaruit we een invaller kunnen vragen:

  1. De basispool van het schoolbestuur Ronduit.
  2. Indien daar niemand beschikbaar is vragen we intern een collega om in te vallen.
  3. Tot slot zoeken we in de flexpool van Ronduit. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven