Openbare basisschool Liereland, locatie De Cilinder (Montessori)

Johanna Naberstraat 81 1827 LB Alkmaar

 • U ziet twee leerlingen van de middenbouw die bezig zijn met het honderdveld. Met dit Montessorimateriaal krijgen zij inzicht in de getallen.
 • Vanaf de onderbouw zitten de kinderen met meerdere groepen in een klas. Op deze manier leren ze elkaar te helpen en te ondersteunen.
 • In de onder- en middenbouw wordt veel gewerkt met zintuigelijk materiaal. Kinderen leren door te doen!
 • Ook rekenen leren de kinderen door te doen. Het kind ziet het getal in cijfers en legt daarnaast met het gouden materiaal/ kralen naast.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van de opbrengsten tijdens de schoolloopbaan en aan het eind van de schoolloopbaan worden door ons jaarlijks op schoolniveau in beeld gebracht en bekeken. Na de interpretatie (wat zeggen de scores?) en de analyse (hoe komt het dat de resultaten zijn zoals ze zijn?) van de opbrengsten wordt bekeken of de doelen zijn behaald. De bevindingen die hieruit voortvloeien leiden tot beslissingen voor die ene leerling, een groep of onze hele school. Daarbij kan worden gedacht aan:

 • Meer aandacht voor specifieke leerstofonderdelen;
 • Meer aandacht voor klassenmanagement;
 • Bij- en /of nascholing;
 • Het aanschaffen van aanvullend materiaal om hiaten in de methode te compenseren;
 • Meer leertijd besteden aan bepaalde onderdelen;
 • Een betere instructie geven;
 • Meer en betere feedback geven;
 • Hogere eisen stellen;
 • Aandacht voor leerstrategieën, etc.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De specifieke uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is terug te vinden in onze schoolgids.

Dit document is terug te vinden op www.decilinder.nl en www.obsliereland.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt De Cilinder en Liereland als gescheiden instellingen i.v.m. de verschillende onderwijsconcepten.

Terug naar boven