Openbare basisschool Liereland, locatie De Cilinder (Montessori)

Johanna Naberstraat 81 1827 LB Alkmaar

  • U ziet twee leerlingen van de middenbouw die bezig zijn met het honderdveld. Met dit Montessorimateriaal krijgen zij inzicht in de getallen.
  • Vanaf de onderbouw zitten de kinderen met meerdere groepen in een klas. Op deze manier leren ze elkaar te helpen en te ondersteunen.
  • In de onder- en middenbouw wordt veel gewerkt met zintuigelijk materiaal. Kinderen leren door te doen!
  • Ook rekenen leren de kinderen door te doen. Het kind ziet het getal in cijfers en legt daarnaast met het gouden materiaal/ kralen naast.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

WELKOM op het SchoolVenster PO van onze school De Cilinder!

Wij zijn een school met twee locaties en twee onderwijsconcepten, te weten:

o.b.s. De Cilinder voor Montessorionderwijs;

o.b.s. Liereland voor Daltononderwijs.

Onze scholen maken deel uit van Stichting Ronduit Alkmaar.

De missie van De Cilinder: elk kind werkt op zijn/haar niveau en in zijn/haar tempo. Al in de onderbouw leren zij zelf te kiezen. Zo kan een kind zelf bepalen welke activiteit gedaan wordt, met wie deze activiteit uitgevoerd gaat worden en op welke plek. Met deze vrijheid ontwikkelen de kinderen hun zelfstandigheid.

De missie van Liereland: kinderen in een veilige leeromgeving - rekening houdend met hun mogelijkheden - tot groei en ontwikkeling brengen.

Op beide scholen staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Daarbij zijn wij van mening dat veiligheid en een uitnodigende omgeving van groot belang zijn. Naast vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

In 2013 is een Kwaliteitsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen en het team. Uit de uitkomst blijkt dat beide locaties (ruim) voldoende scoren op veel gebieden. Eventuele aandachtspunten zijn omgezet in actiepunten en opgenomen in ons meerjarenplan.

De leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van het volgende:

o.b.s. Liereland is een Brede School. Naast de lesgevende taken verzorgt de school een compleet pakket BSO in samenwerking met KitsOonlie (www.kits-oonlie.nl). Ook is aan Liereland Stichting BSA De Tierelier verbonden, die o.a. twee keer per jaar naschoolse cursussen aanbiedt.

Mocht u op zoek zijn naar de juiste school voor uw zoon/dochter, dan hopen wij dat de informatie op deze site aanleiding is om een afspraak te maken voor een gesprek en rondleiding. Wij ontmoeten u graag!

Voor meer informatie: www.decilinder.nl en www.obsliereland.nl.

Vriendelijke groeten,

Margriet Hoekstra     en Maaike Swart Troost

Directeur                      Adjunct directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ‘Leer mij het zelf te doen!’
  • Vertrouwen in het kind
  • Oudste helpt de jongste
  • Montessorimateriaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Cilinder heeft ruim 100 leerlingen. Deze zijn verdeeld over de volgende combinatieklassen een groep 1-2, groep 2-3, groep 3-4, groep 5-6 en een groep 7-8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kan gebruik gemaakt worden van de opvang via Kits Oonlie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van De Cilinder is bij de directie in te zien. 

Terug naar boven